Συνέντευξη στο Psychology.gr

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη ο owner & CEO της εταιρείας ISON Psychometrica, Νίκος Σταθόπουλος, μιλάει στο Psychology.gr και στη Χρύσα Πράντζαλου για την ISON, τα ψυχομετρικά τεστ και πολλά άλλα. Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ

PEQ5.1 Personality – Safety Assessment

Το τεστ Προσωπικότητας – Ασφάλειας PEQ5.1 αναπτύχθηκε ειδικά για να υποστηρίξει τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού σε περιβάλλοντα όπου η ασφάλεια είναι ύψιστης σημασίας και οι κίνδυνοι ελλοχεύουν. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση υποψηφίων και εργαζομένων σε ποικίλους τομείς συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών, κατασκευαστικών και πετρελαϊκών εταιριών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, security, κλπ.

Τεστ οριζόντιων δεξιοτήτων

Η ISON αναπτύσσει μια συστοιχία τεστ οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) για την αξιολόγηση εξεταζόμενων σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες: 1. Ηγεσία 2. Οργανωτική στάση – συμπεριφορά 3. Ενδοπροσωπικές δεξιότητες (διαχείριση εαυτού) 4. Επικοινωνιακές δεξιότητες