Τί είναι το burnout και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;

Μήπως έχετε φτάσει στο σημείο της εξουθένωσης; «Έχουμε περάσει από ένα συλλογικό τραύμα…» Αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο CEO του American Psychological Association, Dr. Arthur C. Evans, για να περιγράψει τη χρονιά που διανύσαμε1. Πράγματι, εδώ και ένα χρόνο, η ζωή όλων μας έχει αλλάξει δραματικά. Από τις συνθήκες εργασίας έως και τις…