Η σελίδα αυτή δεν είναι διαθέσιμη μέσω του Internet Explorer 6.

H έκδοση 6.0 του Internet Explorer, που χρησιμοποιείτε, είναι ένα πρόγραμμα με πολλά προβλήματα και κενά ασφαλείας και δεν υποστηρίζεται πλεόν απο τα σύγχρονα websites.

Σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε την έκδοση του Internet Explorer σε 8.0 ή να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο εναλλακτικό browser:

Τεστ Δεξιοτήτων

Η εξέταση συνήθως περιλαμβάνει τη συμπλήρωση εννέα (9) συνολικά ερωτηματολογίων που αποτελούν τη συστοιχία των "τεστ επάρκειας επαγγελαμτικών δεξιοτήτων", το καθένα από τα οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένη ικανότητα – δεξιότητα. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των υπαλληλικών δεξιοτήτων των εργαζομένων εξειδικεύεται ανάλογα με τις εργασιακές απαιτήσεις. Η συστοιχία των "τεστ επάρκειας επαγγελαμτικών δεξιοτήτων" χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση νέων υπαλλήλων γραφείου. Αποτελείται από εννέα πολύ σύντομα τεστ, το καθένα από τα οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική ικανότητα ή δεξιότητα, απαραίτητη για τη δουλειά γραφείου. Η διόρθωση γίνεται με απλές κλείδες.Οι ικανότητες - δεξιότητες που εξετάζονται είναι:

α. Ικανότητα τεχνικού ελέγχου εγγράφων

Διάρκεια εξέτασης: 12 λεπτά.

Το τεστ αυτό μετρά την ικανότητα του ατόμου να βρίσκει λάθη σε διάφορα είδη εγγράφων.

β. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με αριθμητικούς υπολογισμούς

Διάρκεια εξέτασης: 12 λεπτά.

Η εξέταση μετρά την ταχύτητα και την ακρίβεια του ατόμου στην επίλυση προβλημάτων με τη χρήση υπολογισμών με ακέραιους, δεκαδικούς, κλάσματα και εκατοστιαία ποσοστά. Επίσης, η εξέταση μετρά την ευχέρειά του στη στρογγυλοποίηση και την επίγνωση της τάξης μεγέθους του αποτελέσματος μιας αριθμητικής πράξης η οποία χρησιμοποιείται για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

γ. Ικανότητα λήψης αποφάσεων

Διάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά.

Ειδικότερα, η εξέταση αυτή μετρά την ικανότητα του ατόμου να παίρνει αποφάσεις βασιζόμενο σε συγκεκριμένα δεδομένα (κανόνες και κριτήρια) και να εκτιμά τις διάφορες προτεραιότητες.

δ. Ικανότητα λεκτικού ελέγχου γραπτού κειμένου

Διάρκεια εξέτασης: 8 λεπτά.

Το ερωτηματολόγιο αυτό εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει με ακρίβεια και ταχύτητα λάθη που έγιναν κατά την αντιγραφή στοιχείων - ημερομηνίες, ονόματα - από ένα αρχείο σε ένα άλλο.

ε. Ικανότητα αριθμητικού ελέγχου

Διάρκεια εξέτασης: 8 λεπτά.

Το τεστ αυτό μετρά την ικανότητα του ατόμου να συγκρίνει και να εντοπίζει λάθη που έγιναν κατά την αντιγραφή αριθμητικών δεδομένων - τιμές, κωδικοί εμπορευμάτων - από χειρόγραφα σε δακτυλογραφημένα κείμενα.

στ. Ταξινόμηση αρχείων

Διάρκεια εξέτασης: 12 λεπτά.

Το τεστ αυτό εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να κατηγοριοποιεί, να ταξινομεί και να κωδικοποιεί πληροφορίες.

ζ. Γλωσσική ικανότητα

Διάρκεια εξέτασης: 12 λεπτά.

Το τεστ αυτό εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να διορθώνει λάθη που αφορούν στη χρήση και την ερμηνεία λέξεων.

η. Ορθογραφικός, γραμματικός και συντακτικός έλεγχος

Διάρκεια εξέτασης: 8 λεπτά.

Το τεστ αυτό εξετάζει την ικανότητα του ατόμου στη σύνταξη, ορθογραφία και γραμματική. Ιδανική αξιολόγηση για γραμματείς.

θ. Αριθμητική αντίληψη

Διάρκεια εξέτασης: 8 λεπτά.

Το τεστ αυτό εξετάζει την ικανότητα του ατόμου να βρίσκει και να διορθώνει αριθμητικά λάθη σε αποδείξεις, σύνολα και υποσύνολα.


0
0
0
s2sdefault